Category Archives: nhận định văn chương thời chiến

Thơ từ cõi nhiễu nhương

THƠ TỪ CÕI NHIỄU NHƯƠNG
Tập I
Tập họp những bài viết về thi phẩm/ thi sĩ miền Nam đã đăng trên tạp chí Thư Quán Bản Thảo
Sách dày 456 trang
Trình bày bìa, nội dung layout: THT
Thư Ấn Quán xuất bản

(Sách có password protected)

Click vào bìa để đọc nội dung

Phổ biến online tác phẩm “Những tạp chí văn học miền Nam” của Trần Hoài Thư

Tên tác phẩm: Những Tạp chí văn học miền Nam (Sưu tầm & Nhận định)
Tác giả: Trần Hoài Thư
Nhà xuất bản: Thư Ấn Quán
Năm xuất bản: 2018

Giá : $15  (Bao luôn cước phí)
Liên lạc mua:
Trần Hoài Thư
719 Coolidge Street, Plainfield, NJ 07062
Email: tranhoaithu16@gmail.com

 

Click vào hình để đọc Flipbook

Ngày giỗ

Lời chũ blog: Cuối cùng, TQBT và những tác phẩm sưu tập hoặc tái bản đã đến nơi đến chốn. Với những người đã khuất, luôn luôn là hai tập. Một tập TQBT số chủ đề của người đã khuất, và một tác phẩm của chính tác giả này.

Continue reading Ngày giỗ

Mai Thảo viết về 15 năm (1):Vài nét điển hình của văn chương tùy hứng 

Lời chủ Blog:

Trong lúc sưu tập các tạp chí văn học miền Nam, tôi nhận ra một điều đặc biệt. Đó là việc nhà văn Mai Thảo viết nhiều về 15 năm từ tản mạn, tùy bút, đến nhận định văn học.
Trước hết là bài nhận định  “Vài nét điển hình của văn chương tùy hứng”  đăng trên nguyệt san Vấn Đề số 11 tháng 5-68 về văn học miền Nam sau 15 năm. Bài thứ hai là bài tùy bút “Mười lăm năm” đăng trên tuần báo Khởi Hành số 8 năm 1969.

Chúng tôi lần lượt post ra đây các bài viết của nhà văn Mai Thảo.

p-107p-109p-111p-113p-115p-117p-119