Blog Trần Hoài Thư

Category

nhận định văn chương thời chiến

Thơ từ cõi nhiễu nhương

THƠ TỪ CÕI NHIỄU NHƯƠNG Tập I Tập họp những bài viết về thi phẩm/ thi sĩ miền Nam đã đăng trên tạp chí Thư Quán Bản Thảo Sách dày 456 trang Trình bày bìa, nội dung layout: THT Thư… Continue Reading →

Phổ biến online tác phẩm “Những tạp chí văn học miền Nam” của Trần Hoài Thư

.


Ngày giỗ

Lời chũ blog: Cuối cùng, TQBT và những tác phẩm sưu tập hoặc tái bản đã đến nơi đến chốn. Với những người đã khuất, luôn luôn là hai tập. Một tập TQBT số chủ đề của người đã khuất,… Continue Reading →

Mai Thảo viết về 15 năm (1):Vài nét điển hình của văn chương tùy hứng 

.


Ý Thức: Tạp chí mang chuông từ tỉnh về đánh Saigon.

.


Một thoáng thơ tình thời chinh chiến điêu linh

Cao Thoại Châu (cựu lính và GS/THPT Kontum) Thời yên ổn ở miền Nam trong vùng VNCH không dài lắm. Đến khoảng 1963 chính quyền VNCH đã có lệnh tổng động viên. Nhiều lớp thanh niên sinh viên phải gọi… Continue Reading →

Lòng từ tâm của người lính miền Nam qua truyện ngắn Sông Sương Mù của Lữ Quỳnh. (1)

.


bài thơ đăng ở bìa sau

.


Đôi mắt La Ronda

Ngày cuối cùng trước buổi hội luận “Chiến tranh Vietnam và hậu quả xã hội” tại Đại Học Massachusetts, tôi đã ngõ ý với La Ronda, người nữ đồng nghiệp, dành cho tôi nửa tiếng đồng hồ. Tôi kể đến… Continue Reading →

Từ những bức thư thời chiến

.


TUẦN BÁO KHỞI HÀNH VÀ TÔI

Người viết: Trần Hoài Thư   Chọn mặt gởi vàng https://tranhoaithu42.com/2014/10/10/khoi-hanh-va-toi-chon-bao-goi-bai/ Nhân vật người lính https://tranhoaithu42.com/2014/10/16/khoi-hanh-va-toi-nhan-vat-nguoi-linh/ Hội văn nghệ sĩ quân đội https://tranhoaithu42.com/2014/10/19/khoi-hanh-va-toi-hoi-van-nghe-si-quan-doi-bai-ba/ Phản chiến, phản bội hay… https://tranhoaithu42.com/2014/10/25/khoi-hanh-va-toi-phan-chien-hay-phan-boi-bai-bon/ Nhân một bài viết của Dương Nghiễm Mậu https://tranhoaithu42.com/2014/10/28/khoi-hanh-va-toi-nhan-mot-bai-viet-cua-duong-nghiem-mau-bai-5/ Đọc KH… Continue Reading →

Bán nguyệt san Trình Bày chiếm kỹ lục bị tịch thu

.


Ra Biển Gọi Thầm: Niềm Đau Của Thế Hệ Lớn Lên Trong Thời Chiến

  Bài của Lê Tạo Lời chủ Blog: Bài  nhận định này được viết cách đây khoảng 20 năm, trong thời gian nhóm Ô Thước và tuần báo văn học nghệ thuật Liên Mạng đầu tiên xuất hiện, càng ngày… Continue Reading →

Vĩnh biệt nhà thơ Hoài Khanh

.


THƠ BỐN CÂU – CỦA TRẦN HOÀI THƯ

Tạp Bút của  Mang Viên Long Nhiều bạn đọc chỉ biết Trần Hoài Thư là nhà văn, ít người biết anh là nhà thơ, đã có thơ đăng trên các tạp chí Văn học uy tín ở Saigon và Huế… Continue Reading →

Hành trình của tạp chí Văn Nghệ (bài 6): Thơ Văn Nghệ (tiếp theo)

.


Hành trình của tạp chí Văn Nghệ (bài 6): Thơ Văn Nghệ

.


Hành trình của tạp chí Văn Nghệ (bài 5): Tranh đấu Văn Học Nghệ thuật mới

.


Văn chương “đù má” (2)

.


văn chương “Đù mẹ” (bài 1)

  Đù mẹ  là hai chữ cấm kỵ, trong văn chương nhất là trong thi ca.  Nó là tiếng chửi thề. Nhưng nó là một lợai thuốc thần dược để giảm cái tức, nỗi bất mãn, những nín câm của… Continue Reading →

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: