Văn Hữu số 3 tháng 1-1960 chuyên đề về âm nhạc VN

Gồm những bài viết giá trị về âm nhạc VN  chưa hề được phổ biến: -Phạm Duy : Dân ca VN -Nguyễn Phụng: Con đường tiến triển đầu tiên của âm nhạc VN -Thái văn Kiểm: Ảnh hương của Chiêm Thành trong ca nhạc Huế - Thiết Mai Tôn Thất Cảnh: Ảnh hưởng của văn …

%d bloggers like this: