Ý Thức: Tạp chí mang chuông từ tỉnh về đánh Saigon.

  Ý Thức : giai  đoạn đầu tiên     Thế hệ chiến tranh là thế hệ của những người sinh ra, lớn lên trong khói lửa binh đao. Một thế hệ được tâng bốc lên tận mây xanh: Nào là “thanh niên là rường cột của nước nhà”... nào là “ nơi nào khó, …

%d bloggers like this: