Thơ Hoài Lữ

Nhà thơ Hoài Lữ tên thật Lữ Đắc Quảng sinh năm 1944 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Khóa 18  Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức đầu…