Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Thứ tư 15-6. . … hương một loài hoa, sao của một vòm trời, trăng của một đầu cành. Như ở trong văn thơ chúng ta bây giờ thiên nhiên chỉ còn là ngu ngơ trong nhợt nhạt dáng hình tạo vật : Những cái đẹp đang lần lượt bị giết chết, phải thể không.… Read More Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Mai Thảo trên tạp chí Vấn Đề

  Lời chũ Blog: Mấy hôm nay, tôi miệt mài thực hiện dự án “Vấn Đề”, hầu một ngày nào đó tôi có thể upload lên mạng toàn bộ tạp chí Vấn Đề mà tôi đang lưu trử trong máy. Tôi đã làm xong khoảng 15 tập trên tổng số 54 tập.  Đặc biệt là… Read More Mai Thảo trên tạp chí Vấn Đề