lửa đỏ

Sáng nay, qua Google OCR và nhờ Zoom +200 tôi đã đánh máy được 5  trong số 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống của nhà văn Mai Thảo. Tôi sẽ đi toàn 18 bài trên Thư Quán Bản Thảo số 85 dự trù phát hành vào tháng 7 sắp tới. Càng …

Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Thứ tư 15-6. . ... hương một loài hoa, sao của một vòm trời, trăng của một đầu cành. Như ở trong văn thơ chúng ta bây giờ thiên nhiên chỉ còn là ngu ngơ trong nhợt nhạt dáng hình tạo vật : Những cái đẹp đang lần lượt bị giết chết, phải thể không. …

Mai Thảo trên tạp chí Vấn Đề

  Lời chũ Blog: Mấy hôm nay, tôi miệt mài thực hiện dự án "Vấn Đề", hầu một ngày nào đó tôi có thể upload lên mạng toàn bộ tạp chí Vấn Đề mà tôi đang lưu trử trong máy. Tôi đã làm xong khoảng 15 tập trên tổng số 54 tập.  Đặc biệt là …

%d bloggers like this: