Chữ

Ghi lại trận bão thứ ba tiếp theo hai trận bão đã được viết trong tác phẩm BÃO mới xb Ngày 22-6 Buổi sáng thừc dậy lúc 4 giờ Việc đầu tiên là  tiếp tục  viết  địa chỉ trên bì thơ tặng bạn đọc cuốn BÃO mới vừa in xong, bìa hardcover, ép phim laminate,… Read More Chữ

Tặng phẩm của bạn cùng thời ở Huế

Bạn bè tôi ở huế còn lại mấy  người . Thái Ngọc San, Phạm Ngọc Lư đã ra đi. Còn lại phần lớn bỏ viết. Bởi vậy khi nhận được Email của nhà thơ Trần đình Sơn Cước, với bài viết về ĐÁ, dành cho ĐÁ những  ân cần khiến tôi vừa vui mừng vừa… Read More Tặng phẩm của bạn cùng thời ở Huế

Xuất viện

Cuối cùng sau 20 ngày ở bệnh viện và rehab tôi lại trở về căn nhà xưa. Come back sorrento Căn nhà vằng chủ 2o ngày, ba bậc thềm lên, con tôi dìu từng bước chậm, Nó mở lại cánh cửa, tôi khấp khểnh bước vào nhà. Máy in, máy láng, những thùng giấy, giàn… Read More Xuất viện