Bên lề về việc thực hiện hai số Văn giá trị vừa được đưa lên mạng.

Hôm nay, tôi đưa lên Blog thêm hai số Văn  nữa. Một số là giai phẩm Xuân Ất Mão tháng 1&2 năm 1975 và một số tháng 3 -1975 mang chủ đề Giới thiệu những triển vọng mới. Như vậy  cọng vào số Văn tháng 4-75 (Văn chương hải ngoại), Blog này có  đầy  đủ… Read More Bên lề về việc thực hiện hai số Văn giá trị vừa được đưa lên mạng.