Bên lề về việc thực hiện hai số Văn giá trị vừa được đưa lên mạng.

Hôm nay, tôi đưa lên Blog thêm hai số Văn  nữa. Một số là giai phẩm Xuân Ất Mão tháng 1&2 năm 1975 và một số tháng 3 -1975 mang chủ đề Giới thiệu những triển vọng mới. Như vậy  cọng vào số Văn tháng 4-75 (Văn chương hải ngoại), Blog này có  đầy  đủ …

Văn 58 ngày 15-5-1966 một số báo đau lòng

Tôi vừa làm xong phần layout cuốn Văn số 58 phát hành tháng 5 năm 1966, cách đây 53 năm. Một điều rất đau lòng là trong số những tác giả có mặt trong số báo này  có hai nhà văn  lại bị tử trận. Đó là Y Uyên sinh năm 1944 bỏ mình trong …

Đặc biệt của Tạp chí Thư Quán Bản Thảo: Lời qua tiếng lại

    LTS: Trước năm 1975, chúng tôi được nghe nhiều về chuyện hai nhà văn nữ là Túy Hồng và Nhã Ca đăng thư ngỏ phản đối nhà văn Trần Phong Giao - thư ký tòa sọan tạp chí Văn - về điều mà họ cho  là bôi bác gái Huế. Lý do, chúng …

%d bloggers like this: