Đặc biệt của Tạp chí Thư Quán Bản Thảo: Lời qua tiếng lại

 

 

LTS: Trước năm 1975, chúng tôi được nghe nhiều về chuyện hai nhà văn nữ là Túy Hồng và Nhã Ca đăng thư ngỏ phản đối nhà văn Trần Phong Giao – thư ký tòa sọan tạp chí Văn – về điều mà họ cho  là bôi bác gái Huế. Lý do, chúng tôi không có điều kiện được ở thành phố để có thể theo dỏi sự việc, (mà giới văn học miền Bắc quen gọi là “đô thị”). Nay, để thỏa tánh tò mò, chúng tôi sưu tầm những bài vở có liên quan đến lời qua tiếng lại này, để giúp quí bạn nào đã một thời đánh giặc và viết ngoài vòng đai như chúng tôi hiểu rõ  tường tận hơn thay vì nghe nói, như chúng tôi nghe nói trước đây.

Chúng tôi lần lượt đăng:

1 Nhớ Y Uyên của Trần Phong Giao (Văn số 129)

2.Thư gửi Trần Phong Giao của Túy Hồng, Nhã Ca (tuần báo Khởi Hành số 3)
3. Thư trả lời của Trần Phong Giao. (Văn số 131)

(Tạp chí TQBT số 64)

 

Tuy hong -1

%d bloggers like this: