Một truyện viết trong thời chiến: CHỜ SÁNG

BUỒI sáng sớm, tiểu đội rút về khi trời vẫn còn tối. Những đốm lửa bắt đầu lóe lên trong không gian lạnh, vội vã, như đầy thèm khát Một vài vì sao vẫn còn hiện lên, như những tinh cầu lẻ loi còn sót lại trong một đêm dài. Định mang giây nịt đạn,… Read More Một truyện viết trong thời chiến: CHỜ SÁNG

Trung đội

Để nhớ vể những đồng đội của tôi: những người bạn thám kích thuộc đại đội 405 thám kích sư đoàn 22 BB, vào ngày Memorial Day này. chúng tôi sẽ  đóng tất cả cửa trừ cửa 405.