Blog Trần Hoài Thư

Category

Tác phẩm Thư Ấn Quán xb

Những bửa ăn trong mật khu

(trích từ Vịn vào lục bát, thơ THT, Thư Ấn Quán xuất bản theo phương pháp Printing on Demand, (Giấy quí hiếm, bìa ép lamninate, khổ lớn)  chỉ dành tặng thân hữu và những người yêu thơ)

Trần Huyền Ân – Thuyền giấy (thơ)

Phùng Thăng – Những ruồi (dịch)

Lâm Vị Thủy – sao em không về làm chim thành phố

Vũ Thất – Đời thủy thủ (2)

Vũ Thất – Đời thủy thủ

Viêm Tịnh – thơ

Trình làng một số các tác phẩm do Thư Ấn Quán thực hiện…

Vâng,  niềm vui khi thấy từng cuốn sách  ta in Thành flipbook đưa lên cùng Cõi Mạng Từng cuốn sách  là  niềm vui vô hạn Ta tặng đời,ta tặng cả cho ta…

Nguyễn Trung Dũng – Cúc vàng (thơ)

Cái Trọng Ty – Có một mùa trăng xa như biển (thơ)

Lê văn Trung – Bi khúc (thơ)

Phạm văn Nhàn – 21 khuôn mặt văn nghệ miền Nam

Nguyễn Dương Quang – đêm ôm đàn uống rượu một mình

Nguyễn Thanh Châu – Ca nguyện (thơ)

Nguyễn Thanh Châu – Đến với mùa giải oan

Nguyễn Nho Sa Mạc – Vàng lạnh (thơ)

Nguyên Minh – Tưởng chừng đã quên (tập truyện)

TƯỞNG CHỪNG ĐÃ QUÊN

Nguyễn Lệ Uyên – Mưa trên sông Dakbla (tập truyện)

Nguyễn Lệ Uyên – Chân dung tự vệ (tập truyện)

Nguyễn Lệ Uyên – Trang sách và những giấc mơ bay (nhận định văn học)

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: