ý nghĩ một đêm về sáng

Bây giờ là năm giờ sáng Vậy chi ta đã ngồi trước máy cả ba tiếng đông hồ Thêm ba flipbook  đã hoàn thành Thêm ba đứa con tinh thần đã được hồi sinh về cùng cõi thế Ba tiếng đồng hồ Niềm vui làm ta quên mệt Không còn những giờ thần kinh nóng… Read More ý nghĩ một đêm về sáng

Nguyệt san Văn Hóa Á Châu (40 số)

Người viết: Trần Hoài Thư (Trích từ  bản thảo  của Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số87  sắp phát hành vào tháng 12-2019)   Nguyệt san Văn Hóa Á Châu – cơ quan phổ biến tinh thần của Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á Châu. Số 1 phát hành tháng 4… Read More Nguyệt san Văn Hóa Á Châu (40 số)