Hôm nay bạn bè thân hữu nhìn mặt và đưa tiễn Phùng Nguyễn lần cuối cùng…

Phùng Nguyễn ơi, Hôm nay bạn bè tứ phương về Maryland tiễn đưa Phùng một lần cuối cùng Xin lỗi Phùng, anh không thể về được Không thể về cầm tay tất cả những người có mặt. Từ thân nhân đến bạn bè Ai ai cũng mang theo nỗi buồn dù lớn dù nhỏ Ai …

Rong bút: Những đoạn viết rời

Đã xa rồi những ngày những tháng mở trang báo thấy toàn đám cưới, tiệc mừng và niềm vui chúc tụng. Bây giờ là ngược lại. Đậm đen buồn bã. Hầu hết là vô cùng thương tiếc, là cõi vĩnh hằng, nước Chúa, cực lạc, thiên đàng… Thì ra, cuộc đời là những chặng đường. …

%d bloggers like this: