Nguyệt san Tình Thương tái chỉnh trang..

Lời chũ blog: flipbook của nguyệt san Tình Thương trước đây được thực hiện bỏi một nhu liệu miễn phí.  Tình cờ, chúng tôi phát hiện việc đọc flipbook này gặp trở ngại do  công ty không cho miễn phí nữa. Họ cắt mà không cho chúng tôi biết. Nay chúng tôi tái chính trang  …

Tin vui: Nguyệt san Tình Thương – báo sinh viên Y khoa SG- đã được đưa lên toàn bộ

 Trong lần Release này, chúng tôi thay nhu liệu miễn phí có quảng cáo bằng nhu liệu không quảng cáo, và đổi cách design và dùng  plugin  responsive gallery mới, tiện dụng hơn.   Phần I: (click để đọc) - Hành trình của Tình Thương   Phần II: - Toàn bộ flipbook 29 số báo Tình Thương …

%d