Bán nguyệt san Trình Bày chiếm kỹ lục bị tịch thu

Bán nguyệt san Trình Bày phát hành nửa tháng một kỳ. Số 1 ra ngày 1-8-1970, số cuối cùng (42)  ra ngày 19-1972.
Số 2 là số khởi đầu cho một chuổi dài tịch thu mà chính quyền chiếu cố rất tận tình xuống Trình Bày. Trong 42 số, thì có 16 số bị tịch thu:

Đó là số 2, 4,17,21,26,27, 28,29, 30, 33, 34,35,36&37 (số Xuân Nhâm Tý),  38, 39, 41

Chủ nhiệm Thế Nguyên liên tiếp  bị trát ra tòa, để nhận dài dài  án lệnh tuyên phạt có khi 100.000đ có khi 150.000đ, cùng  bồi thường cho bộ nội vụ 1 đồng danh dự.

16 số báo bị tịch thu này  chúng tôi có trong tay. Thư Quán Bản Thảo số 64 (tháng 5-2015)  dành nhiều trang để  giới thiệu tạp chí này.

Hình chụp (collage)  16 bìa Trình Bày bị tịch thu .tb tichthu stamp

 

 

 

%d bloggers like this: