Nguyệt san Hiện Đại tái chỉnh

Lời chũ blog: Chúng tôi mới phác hiện cái software miẽn phí được dùng để thực hiện Flipbook Hiện Đại đã không còn tốt nữa, thành ra những flipbbok của nguyệt san Hiện Đại xem như bị “stroke”/ Nay chúng tôi sửa chửa lại, với nhiều thay đổi trong cách design. (THT)   1.Viết về… Read More Nguyệt san Hiện Đại tái chỉnh

Nguyệt san Hiện Đại của Nguyên Sa (trọn bộ) tái “design”

– Giới thiệu sơ lược tạp chí Hiện Đại Hiện Đại là một tạp chí văn học, xuất bản hàng tháng.  Chủ trương: Nguyên Sa. Bài vở: Thanh Nam, Trị sự: Phạm Thái Thủy. Số 1 được phát hành vào tháng 4-1960 và số cuối cùng là số 9 phát hành vào tháng 12-1960. Dù… Read More Nguyệt san Hiện Đại của Nguyên Sa (trọn bộ) tái “design”