Nguyệt san Hiện Đại tái chỉnh

Lời chũ blog: Chúng tôi mới phác hiện cái software miẽn phí được dùng để thực hiện Flipbook Hiện Đại đã không còn tốt nữa, thành ra những flipbbok của nguyệt san Hiện Đại xem như bị “stroke”/ Nay chúng tôi sửa chửa lại, với nhiều thay đổi trong cách design. (THT)   1.Viết về… Read More Nguyệt san Hiện Đại tái chỉnh

Nguyệt san Hiện Đại

1.Viết về tạp chí Hiện Đại Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 66 chủ đề tạp chí Hiện Đại   2. Đọc Flipbook tạp chí Hiện Đại   Số 1: Truy niệm những nhà văn nhà thơ đã từ trần Số 2: Những cánh  cửa mở vào văn chương VN Số 3: Những khuôn… Read More Nguyệt san Hiện Đại

Nguyệt san Hiện Đại của Nguyên Sa (trọn bộ) tái “design”

– Giới thiệu sơ lược tạp chí Hiện Đại Hiện Đại là một tạp chí văn học, xuất bản hàng tháng.  Chủ trương: Nguyên Sa. Bài vở: Thanh Nam, Trị sự: Phạm Thái Thủy. Số 1 được phát hành vào tháng 4-1960 và số cuối cùng là số 9 phát hành vào tháng 12-1960. Dù… Read More Nguyệt san Hiện Đại của Nguyên Sa (trọn bộ) tái “design”