Nguyệt san Hiện Đại tái chỉnh

Lời chũ blog: Chúng tôi mới phác hiện cái software miẽn phí được dùng để thực hiện Flipbook Hiện Đại đã không còn tốt nữa, thành ra những flipbbok của nguyệt san Hiện Đại xem như bị "stroke"/ Nay chúng tôi sửa chửa lại, với nhiều thay đổi trong cách design. (THT)   1.Viết về …

Nguyệt san Hiện Đại của Nguyên Sa (trọn bộ) tái “design”

- Giới thiệu sơ lược tạp chí Hiện Đại Hiện Đại là một tạp chí văn học, xuất bản hàng tháng.  Chủ trương: Nguyên Sa. Bài vở: Thanh Nam, Trị sự: Phạm Thái Thủy. Số 1 được phát hành vào tháng 4-1960 và số cuối cùng là số 9 phát hành vào tháng 12-1960. Dù …

Hiện đại số 1 với áo lụa hà đông

Bài thơ Áo lụa Hà đông của Nguyên Sa được sáng tác vào tháng 3-1960 và được đăng lần đầu tiên trên nguyệt san Hiện Đại tháng 4 năm 1960 do Nguyên  Sa làm chủ nhiệm, Thanh Nam lam thư ký tòa soạn. Trong khi Mai Thảo xem tác phẩm đầu đời chỉ là những …

%d bloggers like this: