Khởi Hành số 12, 52: Chứng từ của một sự bất lực (bài 7)

Hai người viết của thời Sáng Tạo là Mặc Đổ và Thanh Tâm Tuyền đã tái xuất hiện trên tuần báo Khởi Hành. Số 12 tháng 5 năm 1969, Mặc Đổ có bài viết nhan đề “Mặc Cảm KaKi” đã bị chống đối dữ dội từ những người trẻ viết văn/làm thơ mang màu áo lính. Và số 52 (7-5-1970), Thanh Tâm Tuyền trong loạt bài nhan đề Âm Bản, bài đầu tiên thú nhận rằng đã mười năm ông không làm thơ kể từ năm 1959/1960…Hait người  được xem là kiện tướng của Sáng Tạo…

%d bloggers like this: