Vĩnh biệt nhà thơ Hoài Khanh

Nhà thơ Hoài Khanh vừa qua đời ngày  hôm nay 23-3-2016. Đây là một cái tang chung cho giới sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam.
Để nhớ đến Ông, chúng tôi xin đăng lại tạp chí TQBT số 24 tháng 5-2006 chủ  đề nhà thơ Hoài Khanh
.https://tranhoaithu42.com/wp-content/uploads/2016/03/noidung-hk.pdf

 

 

bia 24

 

%d bloggers like this: