Huế và thơ thời chiến ( kỳ 1)

Lời chủ Blog: Bắt đầu từ lần post này trang Blog THT xin được trích đăng lại những bài thơ viết về Huế trong thời chiến tranh do chúng tôi sưu tầm từ thư viện đại học Hoa Kỳ như Cornell, Yale.  Kỳ này chúng tôi giới thiệu 4 nhà thơ miền Nam: Trần Dạ …

%d bloggers like this: