Thời cực thịnh của nền văn học miền Bắc

Ngưởi viết: Trần Hoài Thư Theo nhà nhận định văn học Lại Nguyên Ân,  năm 1963 là năm cực thịnh  của nền văn học miền Bắc. Ông trích dẫn từ nhận định của nhà văn Mai Ngữ, một biên tập viên của nhà xuất bản Văn Học : “Có thể nói thời kỳ cực thịnh …

Viết về văn chương thọ nạn: Đêm của hai người

Lời chũ Blog: Tôi mong có một lúc nào đó tác giả cho nhân vật được quyền sống riêng cho họ. Sẽ không khẩu hiệu. Sẽ không tư tưởng. Sẽ không thi đua. Sẽ không noi gương bác Hồ... Và tôi yêu biết bào khi trái tim được quyền nói giữa hai người. Đối với …

Cúi đầu, ngẩng đầu

  Nhà văn miền Bắc học từ  trường dạy viết văn Nguyễn Du Nhà văn miền Nam học từ khả năng và thiên phú Sụ khác nhau của nhà văn  hai miền: Nhà văn miền Bắc cúi đầu điều mình viết nhà văn miền Nam ngẩng đầu điều mình viết      

%d bloggers like this: