Mũi tên và luật nhân quả (1)

\ (Mũi Tên - Truyện ngắn, trích từ Cỏ daffodil thắt bím, tập truyện của Nguyễn Âu Hồng, do Thư Ấn Quán xuất bản vào tháng 4-2014. Truyên được đăng trên tạp chí TQBT số 59 tháng  3-2014) _____   Tôi đã đọc truyện Mũi Tên , để càng thấy về thuyết nhân quả bàng …

%d bloggers like this: