Ghi vội (4): Nhớ Đinh Cường thực hiện flipbook Cào Lá Ngoài Sân Đêm gởi ĐC trong cõi vô cùng

Hình Blog hôm nay tôi bỏ vào "Header Image"  là  hình Đinh Cường và tôi được nhà thơ Phạm Cao Hoàng  chụp dưới basement, nơi tôi làm việc, khi anh và bằng hữu ghé thăm tệ xá của tôi cách đây 6 năm. Lúc ấy nơi làm việc của tôi rất bề bộn. Kệ ngăn, …

Đọc thơ Đinh Cường

Thử đọc hai câu thơ của Huy Cận: Sóng gợn trường giang buồn điệp điệp Con thuyền xuối mái nước song song... Ta thấy cái buồn của người thơ khiến cả trường giang cũng phải buồn theo (người buồn cảnh có vui đâu bao giờ - Nguyễn DU). Nhưng nếu ta đổi chữ "buồn" sang …

Mọc thơ

Theo Blog Pham Cao Hoàng, , có đến 875 bài thơ của Đinh Cường  xuất hiện trên Blog.  Đó là chưa kể các bài thơ xuất hiện ở những blog khác. Tóc đời cứ mãi mọc Tóc anh cứ rụng dần Thay vào ngàn sợi  rụng Mọc lên ngàn bài thơ

Nói yêu ai cũng nghĩ đến cái giường…

Họa sĩ Đinh Cường, thường vẽ và làm thơ trên những tờ napkin, không phải vì ông lập dị, khác đời hoặc vì ông có thói quen, nhưng vì, napkin là một chiếc phao đến vào lúc ông cần để diễn dạt. Mà những ý thơ hay những  xúc động thường xãy đến khi ta …

Viết vào giao thừa sinh nhật thứ 71

12:30 AM bật dậy Nghe ngóng trong đêm có tiếng gì trở mình, ho chẳng hạn Không nghe. Chỉ nghe tiếng nói TV Chắc Y. đang ngủ Vội xuống hầm. A, giao thừa của ta! ta đã thêm một tuổi. Happy birthday to you! Ta chúc cho ta niềm vui Ta chúc cho ta hạnh …

%d bloggers like this: