Ghi vội (4): Nhớ Đinh Cường thực hiện flipbook Cào Lá Ngoài Sân Đêm gởi ĐC trong cõi vô cùng

Hình Blog hôm nay tôi bỏ vào "Header Image"  là  hình Đinh Cường và tôi được nhà thơ Phạm Cao Hoàng  chụp dưới basement, nơi tôi làm việc, khi anh và bằng hữu ghé thăm tệ xá của tôi cách đây 6 năm. Lúc ấy nơi làm việc của tôi rất bề bộn. Kệ ngăn, …

Đọc thơ Đinh Cường

Thử đọc hai câu thơ của Huy Cận: Sóng gợn trường giang buồn điệp điệp Con thuyền xuối mái nước song song... Ta thấy cái buồn của người thơ khiến cả trường giang cũng phải buồn theo (người buồn cảnh có vui đâu bao giờ - Nguyễn DU). Nhưng nếu ta đổi chữ "buồn" sang …

Mọc thơ

Theo Blog Pham Cao Hoàng, , có đến 875 bài thơ của Đinh Cường  xuất hiện trên Blog.  Đó là chưa kể các bài thơ xuất hiện ở những blog khác. Tóc đời cứ mãi mọc Tóc anh cứ rụng dần Thay vào ngàn sợi  rụng Mọc lên ngàn bài thơ

tranh đinhcuong

Hàng  trăm bức tranh ĐC trên NET Hàng trăm bức tranh DC trên bìa sách Chi có một bức tranh tôi thấy đẹp vô cùng Dinhcuong dinhcuong và trái tim