Lục bát Nguyễn văn Phương

Lâu lắm dễ chừng hơn 10 năm, một lần tôi qua Cali, ghé nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, tình cờ đọc được Chở Gió của Nguyễn văn Phương (tự Phương Xích Lô). Đọc không phải trên sách và từ bản chụp. Tôi  ngây người, và xin bạn tôi  bản chụp mang về NJ. Lục… Read More Lục bát Nguyễn văn Phương