Phổ biến online tác phẩm “Những tạp chí văn học miền Nam” của Trần Hoài Thư

Tên tác phẩm: Những Tạp chí văn học miền Nam (Sưu tầm & Nhận định)
Tác giả: Trần Hoài Thư
Nhà xuất bản: Thư Ấn Quán
Năm xuất bản: 2018

Giá : $15  (Bao luôn cước phí)
Liên lạc mua:
Trần Hoài Thư
719 Coolidge Street, Plainfield, NJ 07062
Email: tranhoaithu16@gmail.com

 

Click vào hình để đọc Flipbook

%d