Nguyên Sa: Một mình một ngựa (nhận định văn hoc)

Lời chủ blog:   Flipbook này đVì lý do dành riêng để  làm tài liệu tham khảo khi thực hiện Flipbook này  được làm ra với mục đích là  làm tài liệu tham khảo khi chúng tôi thực hiện  số chủ đề “Trần Phong Giao và những người viết trẻ”o trong việc thực  chỉ được phổ… Read More Nguyên Sa: Một mình một ngựa (nhận định văn hoc)

Sau Sáng Tạo, Vấn Đề, nay đến lượt Văn Học. trình làng..

Chúng tôi bắt đầu đưa lên blog THT  tạp chí Văn Học.  Kỳ này khá gay vì có những trang chụp  với  dung nhan nhấp nhô  gợn sóng” như thế này: hay: để cuối cùng, thấy không, giấy không đau vì  rách Mà  đau vì mối mọt gậm nhấm ngày đêm Dù vậy chúng tôi… Read More Sau Sáng Tạo, Vấn Đề, nay đến lượt Văn Học. trình làng..