Thêm một tác phẩm của Thanh Lãng: Thế Hệ dấn thân yêu đời (1428 – 1525)

Chúng tôi vui mừng tin quí bạn hay là thêm một tác phẩm  văn học khác của giáo sư Thanh Lãng mới được hoàn tất. Dó là cuốn : Thế hệ dấn thân yêu đời (1428 -1525). Đây là cuốn rất cần cho những người  cần khảo cứu về văn học VN đời vua Lê …

Những tác phẩm quan trọng của giáo sư Thanh Lảng

Chú ý: Sách quá dày nên trang mở hơi lâu 1. Bảng Lược đồ Văn học Việt Nam (quyển Thượng)   2. Bảng Lược đồ Văn học Việt Nam (quyển Hạ)     3. Biểu nhất lảm văn học cận đại   4. Văn chương chữ Nôm   5. Văn học thế hệ 1913-1932 (hình …

Tủ sách Di sản văn chương miền Nam: Văn học thế hệ 1913-1932 của Thanh Lảng

Tác phẩm về nhận định văn học đặc biệt về bô môn tiểu thuyết của thế hệ 1913-1932. Sách dày 156 trang, in dưới hình thức roneo do tạp chí TQBT sưu tập và lưu trử trong Tủ sách Di sản văn chương miền Nam. Sẽ trích đăng  trên tạp chí TQBT số 64 phát …

%d