Nguyệt san Vấn Đề (không thiếu số nào, kể cả số báo bị tịch thu)

Tâm sự  của chũ blog khi thực hiện dư án tạp chí Vấn Đề: Khi tạp chí này lên blog lần đầu, thấm thoát đến nay đã hơn 10 năm. Nay nhận thấy việc password protected không còn cần thiết nữa nên chúng tôi đã tháo ra. Có thể nói  trong tất cả những dự …

Tin vui: Tạp chí Vấn Đề nay được trọn bộ, không thiếu số nào

Tin vui  : Vấn Đề số  27 đã  được một bạn trong nước chụp gởi tặng. Như vậy Vấn Đề không còn thiếu số nào. Kể cả số bị tịch thu là số 52. Riêng tạp chí Thư Quán Bản Thảo có thực hiện một số mang chủ đề giới thiệu tạp chí Vấn Đề, …

Phổ biến Tạp chí Vấn Đề của Mai Thảo & Vũ Khắc Khoan với 55 trên tổng số 56 số

Mưu sinh thoát hiểm: lời trần tình về việc thưc hiện flipbook Sáng Tạo Vấn Đề Dưới đây là 3 link dẫn đến chi tiết về một tạp chí hiện diện ở miền Nam được 6 năm. Trong số 56 số  báo Vấn Đề phát hành, chỉ có số 52 bị tịch thu.Tuy nhiên chúng …