Sau một thời gian tu chỉnh, toàn bộ Tuần báo Nghệ thuật bắt đầu mở cửa ..

    Sơ lược    Nghệ thuật là tuần báo văn học nghệ thuật , phát hành vào ngày thứ bảy. Số đầu tiên ra ngày 1-10-1965. Số cuối cùng là số 57  phát hành tuần lễ 10-11 tới 15-11 năm 1966 . Nghệ thuật có mặt trên văn đàn được hai năm.. Chủ nhiệm:,… Read More Sau một thời gian tu chỉnh, toàn bộ Tuần báo Nghệ thuật bắt đầu mở cửa ..

Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Thứ tư 15-6. . … hương một loài hoa, sao của một vòm trời, trăng của một đầu cành. Như ở trong văn thơ chúng ta bây giờ thiên nhiên chỉ còn là ngu ngơ trong nhợt nhạt dáng hình tạo vật : Những cái đẹp đang lần lượt bị giết chết, phải thể không.… Read More Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Flipbook toàn bộ 57 số Nghệ Thuật

Chúng tôi hân hoan báo tin là dự án “tuần báo flipbook nghệ thuật” đã được hoàn tất . Đây là một tờ báo hoàn toàn văn học lần đầu tiên ở miền Nam in bằng offset (1965). Chính ở đây  đã đưa ra những tên tuổi như  nhà văn Cung Tích Biền, nhà thơ… Read More Flipbook toàn bộ 57 số Nghệ Thuật