Category Archives: Nghệ Thuật

Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Thứ tư 15-6. .
… hương một loài hoa, sao của một vòm trời, trăng của một đầu cành. Như ở trong văn thơ chúng ta bây giờ thiên nhiên chỉ còn là ngu ngơ trong nhợt nhạt dáng hình tạo vật : Những cái đẹp đang lần lượt bị giết chết, phải thể không. Bài tổng kết về đại hội điện ảnh Cannes năm nay cho biểu rằng chỉ những cải thô bạo, những cái sống sượng, những cái trần truồng là được chụp lên đầu những vòng hoa, và riêng những cái đó mà thôi. Thẩm mỹ bây giờ là một nhăn mặt.
(Nghệ thuật số 36 ngày 17-6-1966)
Continue reading Mai Thảo và 18 bài ghi nhận về văn nghệ và cuộc sống trên Nghệ Thuật

Flipbook toàn bộ 57 số Nghệ Thuật

Chúng tôi hân hoan báo tin là dự án “tuần báo flipbook nghệ thuật” đã được hoàn tất . Đây là một tờ báo hoàn toàn văn học lần đầu tiên ở miền Nam in bằng offset (1965). Chính ở đây  đã đưa ra những tên tuổi như  nhà văn Cung Tích Biền, nhà thơ Cao Thoại Châu…
Continue reading Flipbook toàn bộ 57 số Nghệ Thuật