Đọc Khởi Hành trên trần nhà

Tạp chí Khởi Hành được lưu trử qua Microfilm. Chúng tôi cần phải có Microfilm reader mới có thể đọc được nó. Nhưng máy đọc microfilm rất nặng, chỉ được trang bị trong các thư viện lớn. Muốn đọc chúng tôi phải đi xa. Đó là trở ngại lớn vì chúng tôi không thể đi xa do hoàn cảnh của Y. hiện nay.

Cách tạm đọc là chiếu phim lên trần nhà, phóng ảnh lớn.Đây là một sáng kiến thổ tả !
khoihanh on ceiling

%d