Lục bát Hòang Ngọc Biên (tu chỉnh lại)

Hoàng Ngọc Biên là một tên tuổi rất quen thuộc trong sinh hoạt văn học nghê thuật miền Nam và cả đến hải ngoại. Sinh năm 1939  tại Quảng Trị. Mất vào ngày 16-5-2019 Ông là một dịch giả, họa sĩ, nhà thơ, nhà văn,  kịch tác gia v.v.. Mặc dù có đôi lần sáng …

%d bloggers like this: