HNB-lucbat

Những tranh trong flipbook kể cả tranh  “phông” (background) đều được vẽ bởi HNB và được sưu tập từ Internet.  

Lục bát Hòang Ngọc Biên (tu chỉnh lại)

Hoàng Ngọc Biên là một tên tuổi rất quen thuộc trong sinh hoạt văn học nghê thuật miền Nam và cả đến hải ngoại. Sinh năm 1939  tại Quảng Trị. Mất vào ngày 16-5-2019 Ông là một dịch giả, họa sĩ, nhà thơ, nhà văn,  kịch tác gia v.v.. Mặc dù có đôi lần sáng… Read More Lục bát Hòang Ngọc Biên (tu chỉnh lại)