Tiền Phong : Một nguyệt san khó quên trong lòng người cựu sĩ quan QLVNCH

Tiền Phong là nguyệt san do Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH ấn hành, phổ biên sâu rộng trong háng ngũ sĩ quan QLVNCH. Số 1 ra mắt tháng 7-65. Tính đến năm 1975 có tất cả 109 số. Mỗi số dày khoảng 150 trang. Hàng tháng các sĩ quan đều nhận qua Cục bưu chính …

%d bloggers like this: