Số hóa ?

Một bạn trẻ  ở trong nước gởi tôi một điện thư  cho biết là : đã số hóa 9 số báo… Tôi lúng túng ở hai chữ “số hóa” nên lên Net tìm hiểu thì biết: số hóa được dịch từ Digital. Vâng, digital là số, Nhưng là số 1 và số 0. Ngôn ngữ… Read More Số hóa ?

Zoom

Tôi đang đánh máy một bài dịch của Nghiêm Sỹ Tuấn và Nguyễn Vĩnh Đức từ tiếng Đức nhan đề “Dưới mắt Thượng đế”, HINTER UNS STEHT NUR DER HERRGOTT của HANS KILLIAN . được đăng nhiều kỳ trên nguyệt san Tình Thương năm 1964, 1965, 1966. Vì mắt quá yếu, tôi phải dùng hai… Read More Zoom

Ở một nơi không quen mà rất quen

Nơi  có những  người xa lạ mà như đã quen thân Nơi có những người chưa gặp nhau mà ngỡ gặp nhau như từ tiền kiếp Nơi có một sợi dây vô hình nhưng vững bền nối kết Từ thời thanh xuân mãi đến lúc tuổi già Nơi mà chúng ta xem đó là mái… Read More Ở một nơi không quen mà rất quen