cách ly (5): Mũi tôi

1. Ngày xưa đột nhập vào rừng Làm sao dùng mắt  biết người ít  đông ? Chỉ còn cách ráng ngửi phân Mùi bốc  càng thúi thì coi chừng cấp trung ! Người đông, thì phẩn càng nồng ! 2. Mũi ta nay lại rất cần Khi ta giặt dũ  áo quần  của em Làm… Read More cách ly (5): Mũi tôi