Nước lên

1. Nước lên, trời thổ mật vàng Nửa lan mây núi nửa  tràn bãi sông Nước lên rực một trời hồng TRường giang lai láng một  giòng  hoàng kim 2. Nước lên, quân lội qua sông Đầu thì đội súng, mình trần, tay bơi Khúc sông vang động nói cười Hồn thanh niên bỗng một… Read More Nước lên

Đêm nằm nghĩa địa Luật Chánh – Bình Định

  . Hình chụp khi làm trung đội trưởng thám kích /sư đoàn 22BB. (1967) Hình trích từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. … Nhà văn Trần Hoài Thư là trung đội trưởng thuộc đại đội 405 Thám Kích của Sư Đoàn 22 Bộ Binh vào năm 1967-1972. Trong thời… Read More Đêm nằm nghĩa địa Luật Chánh – Bình Định

Những bửa cơm trong mật khu

Thơ Trần Hoài Thư “… bao nhiêu trách nhiệm nguy hiểm trong vùng địch kiểm soát, đột kích, thám kích, tiền thám hay viễn thám kể cả tăng viện và là mũi tấn công chính trong một trận đánh dữ dội, đều giao cho Đại đội Thám Kích 405. Vì vậy sĩ quan, hạ sĩ… Read More Những bửa cơm trong mật khu

Khi nhà thơ nhảy trực thăng

Thường thường mỗi chiếc trực thăng mang khoảng 5   người.. Trung đội trưởng ngồi ở băng giữa. Hai băng ngoài, mỗi băng hai người cọng vào xạ thủ đại liên trực thăng. Bạn thấy trực thăng không dáp xuống để chúng tôi nhảy, nhưng bay một chỗ cách dất khoảng 5,6  mét (Xin xem hình).… Read More Khi nhà thơ nhảy trực thăng

Đá

Nếu có phép mầu gì anh ước được bay về Lên lại ngọn đồi Kỳ Sơn tìm hòn đá tảng Anh sẽ đứng thật nghiêm   và chào tay kính cẩn Cám ơn vô cùng một hòn đá ân nhân Vâng, đá đâu phải là người sao lậi bảo ân nhân ? Nhưng có người… Read More Đá

Phép lạ

Hãy cầu Ta đi và Ta sẽ cho người xin Cầu ngày cầu đêm cầu cho đến khi nhắm mắt Với tôi, tự biết mình biếng nhác Nên không bao giờ được hưởng phước Người ban Vậy mà đời tôi ân điển dư tràn Ngay cả một  đá hòn  trên đồi Kỳ Sơn cũng giúp… Read More Phép lạ

Sá gì với cái chân đau…

Với bàn chân  với tội hình Ta lê chân đến với mình hôm nay Ngòai sân tuyết phủ ngập đầy Chân mang bọc nhựa thay giày bốt cao Ngày xưa quanh quẩn chiến hào Giày saut trận mạc, bạc màu núi sông Bây giờ  vợ vợ chồng chồng Bao nylong bọc đôi bàn chân sưng Ngày xưa lội… Read More Sá gì với cái chân đau…

(sửa lại câu cuối) Lòng dưng ấm áp….

Lời chũ blog  Câu cuối  của  bài thơ làm trước đây: “Xem ông ta rất cảm phục vô ngần” chẳng mang sức sống gì hết. Tôi tìm được sức sống ấy qua  câu mới này:: “Tự nhiên có hai kẻ xa lạ tay bắt mặt mừng !” . Sức sống ấy là sự thăm hỏi… Read More (sửa lại câu cuối) Lòng dưng ấm áp….