Thơ khi đứng vịn em trong nhà vệ sinh

Tay này giữ vai bà
Tay kia cầm giấy sẵn
Bà đừng lo té ngã
Cứ thong thả tôi chờ

Cứ hít vào thở ra
Cho lòng mình thanh thản
Cho nỗi buồn khổ nạn
Trút ra khỏi tay chân

Con ve kêu mùa hè
Lòng tôi kêu mùa khổ
Em ơi, em hãy ngủ

Ừ quên,em hãy thở
Cho nỗi buồn trút ra

 

%d bloggers like this: