Quán: Đôi mắt TAM QUAN

Đường ra tiền phương, xe dừng chợ phố
Ghé thăm cô hàng, đốt thuốc tình si
Gọi ly xây chừng, pha thêm đôi mắt
Đôi mắt xứ dừa, đôi mắt Tam Quan

Đôi mắt của em xanh màu dừa xanh
Tôi về Tam Quan, nhớ em gái nẫu
Nhìn em, nhớ ngày tôi qua vườn cũ
Uống trái dừa xiêm nước ngọt tận lòng

Tôi về Tam Quan, ngược lên đèo Nhông
Theo những vòng lăn chiếc xe mười bánh
Ơi người Tam Quan, da em quá trắng
Bắt tôi bồi hồi mỗi bận hành quân

(trích Quán – Thư Ấn Quán tái bản 2013)

*chú thích tranh vẽ:  chụp lại từ bìa tạp chí Thời Tập trước 1975. Tranh sơn  dầu của Họa sĩ Lê Tài Điển

%d bloggers like this: