Quà văn chương đặc biệt nhân mùa Tạ Ơn

Nhân dịp Mùa Tạ Ơn, nhà xuất bản Thư Ấn Quán in lại thi phẩm QUÁN của Trần Hoài Thư.  Sách được in bằng lọai giấy đặc biệt RISE LINE MARQUE 24 và sẽ biếu tặng với chữ ký của tác giả để làm kỷ niệm văn chương. Muốn có sách, xin  email  với địa chỉ rõ ràng  về:
tranhoaithu@yahoo.com

Trân trọng thông báo
Nhà xb Thư Ấn Quán

Bia Quan

 

%d