Đêm lội nước lụt đột kích mật khu Bình Định

1.

nửa đêm kẻng dục liên hồi
Đồi khuya kinh động bóng người bóng ma
Bóng người súng đạn ba lô
Bóng ma : từ những huyệt mồ thành chiêm
2.

Đoàn xe đậu sẵn trên sân
Chó què  chân,  bỗng  tru lên từng hồi (1)
Kẻng càng khua, thốc đỉnh đồi
Vầng trăng cũng hoãng lặn rồi bặt tăm

3.
Ri rầm, bánh chậm xe lăn
Dốc quanh co quét hai lằn  đèn pha
Cầm cơn lạnh, điếu basto
Hay cầm một chút âu lo trong lòng

4.

Xe qua trại lính gia đình
Thấy người vợ lính một mình bồng con
Chị ơi,  gắng sắt gắng son
Nước mình đá cũng  bảo tồn sử xanh

5.

Đoàn xe đậu ở đường quan
Lính xuống xe, chia đội hàng  di quân
Đường khô đường ráo không ham
Lại ham lội nước băng đồng giữa khuya

6.
Trên trời chẳng thấy vì sao
Dưới đất nước ngập chỗ nào hố bom
Xung quanh mờ mịt tối om
Chỉ có chăng, tiếng mất còn truyền tin…

___

(1) Đây là con chó của hạ sĩ nhất Y Brep. Chó bị cụt một chân vì trúng đạn pháo kích.

%d bloggers like this: