Khi tập cho vợ bước

 

 

 

Một tay kéo chiếc xe lăn
Một tay giữ lấy  lưng quần hiền thê
Vợ đi bước một ê chề
Bước hai càng thấy nảo nề ruột gan
Thôi thì tạm ngồi xe lăn
Để ta đẩy tiếp đoạn đường  oan khiên