Chờ chuông wireless (2)

2.

Cục u đã nổi trên đầu, gần ót
Nó cồm cộm khó chịu. Sờ vào đau.
Thằng con khi sờ vào cũng bảo không sao đâu ba.
Lê Hồng Thuyên cũng nói là không sao vì nó đau. Nếu ung thư thì nó không đau. LHT ra61tco1 kinh nghiệm về việc này.
PCH bảo là phải đi bác sĩ gia đình  để giới thiệu làm biopsy.
Y. bảo tại ông ăn bậy, nên cư thì bớt.

Vâng, tôi tin nó là lành
Vậy mà tại sao tôi lại lo
Nhưng mà nếu tôi di khám

Lỡ mà có gì thì sao?

Làm sao tôi có thể tiếp tục chăm sóc bà được.
Làm sao tôi có thể mỗi ngày nghe chuông wireless được
TÔi đang cần bà

Dù để nghe những muộn phiền hơn là niềm vui
Dù để thấy những màu đen, màu xám hơn là màu hồng, màu xanh
Để ngưởi mùi khai của nước tiểu hơn là mùi thơm của da thịt

Tôi đang cần bà
Nếu không có bà

Tôi sẽ sa ngả
Tôi sẽ bĩ chìm vào một màu đen nhầy nhụa bùn, dầu căn

Ôi, wireless

Tôi ds9ang chờ bà bấm đây
Cứ bấm đừng lo cho tôi thức giấc
Đừng ngại tôi phải bỏ dỡ bài văn hay bài thơ

Tôi đang chờ chuông wireless đây, bà ơi

 

%d bloggers like this: