Sẹo, nợ

Sẹo

Một thân thể chưa đầy 50 ký lô
Vậy lại  đầy vết sẹo
Ngoài da là vết sẹo “made in”  Nga,Tàu, Tiệp Khắc, Việt Cọng
Trong lòng là vết sẹo em dịu dàng cho ta trong thời mới lớn

 

Nợ
Cuối  tháng bill  gởi về đòi nợ
Nào Visa, Master card, Discover, American Express
Ta  lại chứng tỏ là con nợ tốt
Không để trể một ngày

Chỉ có một nơi ta quịt
Mà chẳng ai đòi
Đó là trang sổ nợ từ cái quán cà phê bên đường
Ghi đầy tên ta
trước 1975

Chỉ có một nơi ta không mắc nợ
Lại bị đòi không biết lúc nào
Tử thần !

%d bloggers like this: