Nói chuyện với PVN

Hôm nay bạn gọi ta sau hai tháng trời bặt tiếng
Ta bắt bạn kể lại những gì bạn về VN
Ta bắt bạn kể về con đường Nguyễn thị Giang
con đường Hàng Me, sân Vận Đông quán cơm âm phủ
Ta biết ta chỉ hỏi để mà hỏi
Bởi vì chúng đâu còn nữa
Chúng biến mất từ lâu

Như mẫu tin sáng nay trên Yahoo
Học sinh Trung Hoa bây giờ hầu như đề quên biến cố Thiên An Môn cách đây 25 năm

Phải, ta rời Huế đã  hơn 40 năm
40 năm thì còn gì để mà bơi tìm vết tích

Hôm nay bạn gọi ta, hai lão gia chao ơi nhiều điều để nói
Bạn khoe là bạn có mang về làm quà cho ta Kẻ Lạ Ở Thiên đường của Simone Well Phùng Thăng dịch

Bìa ép láng, khâu chỉ đàng hoàng
Bạn kể anh em ở Saigon, Phan Phiết, Tuy Hòa, Huế đều tỏ lòng ngưỡng phục số chủ đề Phùng Thăng
Họ nói họ chỉ biết Phùng Thăng một cách mơ hồ bây giờ mới biết rõ tực tài

Tội nghiệp cho người nữ dịch giả tài hoa phải chết thảm

Bạn kể bạn mang về 15 số TQBT, mà có người dành lấy 3 tập.

Bạn kể cả ba tập số 57,58,59 được chuyền nhau trong đám giỗ.

Vui  quá đi thôi

Bạn khiến ta phải lục tủ lạnhtìm chai bia

khui và nốc sảng khoái vô cùng

Ta say vì lâu quá ta không uống rượu

rồi lăn ra ngủ

Khiến nửa đêm  bà Y. bấm chuông kêu ta mấy lần ta không nghe

Bà hoảng sợ vô cùng

Không biết ta mệnh hệ gì

Trời ơi, chỉ có cách nhau một vách tường

mà như giới ranh của hai thế giới

Ôi đời sao lại thảm vậy cà

Muốn vui mà chẳng được

 

%d bloggers like this: