Tại sao lại tội nghiệp, hở ?

Tại sao lại tội nghiệp
Chỉ vì một cái hình
Chỉ vì tóc ta dài
Chỉ vì râu ta bạc
Chỉ vì mắt ta mờ
Chỉ vì răng ta rụng
Chỉ vì đầu sương lủng
70 như 90 ?

Cái hình đâu cắt nghĩa
Hồn ta trẻ lắm mà
Cái hình đâu cắt nghĩa
Máu chảy tràn thanh xuân
Cái hình đâu cắt nghĩa
Một lão già  ngầu  gân

Tay này gõ bàn phím
Tai này chờ tiếng chuông
Chân này chờ chực chạy
Đầu này chờ ý thơ…

%d bloggers like this: