Vài bài Lục bát thời chiến

…  Nhà văn Trần Hoài Thư là trung đội trưởng thuộc đại đội 405 Thám Kích của Sư Đoàn 22 Bộ Binh vào năm 1967-1972. Trong thời gian phục vụ ở đơn vị này anh luôn luôn là trung đội trưởng gan dạ và liều lĩnh. Chúng tôi sống và chiến đấu trong những năm tháng… Read More Vài bài Lục bát thời chiến

Thơ của bạn sau khi nhận “mai thảo bài viết ỏ trang cuối”

Cám ơn bạn già THT. Đọc tùy bút nào cũng thích. Chữ nghĩa, ý tưởng đúng là Mai Thảo style! Xin nhắc lại lời nầy của MT (page 99 & 100): “Những tờ rời của quá khứ tôi bởi vậy bay lạc, mỗi khi định nhặt lượm về cho một hồi tưởng tản mạn muốn đóng lại thành tập,… Read More Thơ của bạn sau khi nhận “mai thảo bài viết ỏ trang cuối”

Flipbook thơ Cung Trầm Tưỏng – Con Đuông xb 1974

Khác với các tác phẩm phổ biến khác, cuốn thơ Cung Trầm Tưởng được thực hiện bằng tay. Tranh bìa vẽ tay bởi họa sĩ Lê Triều Diển. Số lương phát hành là 100. Như vây phải cần 100 hình vẽ tay, được cắt vuông vắn, và dán vào bìa ! Trang ruột không in… Read More Flipbook thơ Cung Trầm Tưỏng – Con Đuông xb 1974

Đập lấy gương xưa: Đêm Con Đuông tại Cần Thơ tháng 2-1974

(đánh máy lại từ nguyệt san Thời Tập 15-4-1974 do nhà thơ Viên Linh làm chủ nhiệm) VIÊN LINH NHẬT KÝ 17-2   Chuyến đi được bảo trước không hơn nửa ngày. Anh Ngy Cao Uyên muốn có một vài anh em ở Saigon vào đêm ra mắt những tác phẩm do Con Đuông ấn… Read More Đập lấy gương xưa: Đêm Con Đuông tại Cần Thơ tháng 2-1974

Nguyệt san Tình Thương tái chỉnh trang..

Lời chũ blog: flipbook của nguyệt san Tình Thương trước đây được thực hiện bỏi một nhu liệu miễn phí.  Tình cờ, chúng tôi phát hiện việc đọc flipbook này gặp trở ngại do  công ty không cho miễn phí nữa. Họ cắt mà không cho chúng tôi biết. Nay chúng tôi tái chính trang … Read More Nguyệt san Tình Thương tái chỉnh trang..

Ngày Mother’s Day thăm vợ tại Viện Dưởng lão (2)

Bài thơ nay được post cách  đây hai ngày, mỗi ngày sửa một ít. Sáng sửa, chiều sửa, tối sửa. Để chứng tỏ làm thơ đâu phải là dễ. Làm thơ khó lăm chứ. (ngày tốt nghiệp MS, với em và con…) Không cần hoa hồng cài áo Không cần nói nhũng  lời êm ái… Read More Ngày Mother’s Day thăm vợ tại Viện Dưởng lão (2)

Tạp chí Vấn Đề (toàn bộ 56 số – tái chỉnh)

Vấn Đề (toàn bộ 56 số) Phân I: Giới thiệu sơ lược tạp chí: Vấn Đề là tạp chí ra hàng tháng chuyên về chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, văn học, nghệ thuật.  Chủ nhiệm sáng lập: Vũ công Trực , Chủ biên: Vũ Khắc Khoan, Thư Ký Tòa Sọan: Thanh Tâm… Read More Tạp chí Vấn Đề (toàn bộ 56 số – tái chỉnh)

Văn chương “tạp chí” văn chương “đặt hàng” (viết lại)

Bắt đầu 1970 văn chương miền Nam là văn chương “nữ lộng”. Hầu hết thanh niên đều ở ngoài vòng đai SG,  lao mình trong guồng máy chiến tranh.. còn đàn bà con gái thì ở phía sau, trong số có một đội ngũ nữ binh thay vì tay súng, cầm cây viết múa may… Read More Văn chương “tạp chí” văn chương “đặt hàng” (viết lại)

lục bát tình sau một năm cách ly

1. Một năm giờ mới ngồi bên Ngón xương xiết chặc ngón tình không buông ngoàii trời náng ngập hành lang trong này tình ngập  ấm lòng già nua 2. Một năm  giờ mới  đứng sau chiếc xe một chỗ chở người tôi yêu Xe lăn bánh, bánh lăn đều tôi nương xe tôi đẩy… Read More lục bát tình sau một năm cách ly

Cõi đời ân lượng

Lời chũ blog: Post hoài về chuyện lính tráng cũng nhàm, nay thay đổi không khí… Lúc ấy, thời thịnh trị, dân điện toán được hưởng an lạc thái bình. Cuộc đời của họ chỉ quanh quẩn với một ngày 8 tiếng, với những dự án, những chương trình (program), qua những ngôn ngữ như… Read More Cõi đời ân lượng