CÁM ƠN
Khi nheo mắt nhắm con mồi
Ngón tay ta chạm lãy cò sát nhân
Nhưng mà chưa bóp, ô hay
Sao ta nghe buốt ở đầu nhủ hoa
Cám ơn thằng lính Bác Hồ
Thây nhà thơ, bỗng hoãng hồn run tay

Người con gái NÚI HỎA

Bỗng dưng nhớ lại người xưa
Cám ơn côc nước trong vùng giao tranh
Từ người Núi hỏa vô danh
Tay run nên cốc em cầm cũng run
Từng hớp từng hớp  lạ lùng
Để anh hiểu đươc bâng khuâng là gì
%d bloggers like this: