Trời mở cửa

Hôm nay, trời mở của ngoài
Xe em anh đẩy dưới trời nắng xuân
Lấy jacket đắp lên mình
Để em sưởi âm nghĩa tình lứa đôi
Để em ra khỏi nhà mồ
Để em tắm nắng, tắm hồ hiển linh
Lạy trời, lạy đất bao dung
Xin ngài mở rộng cứu người hiền lương..
Hai tay đẩy chiếc xe lăn
Trăm ngàn sợi nắng ngập tràn kiệu em
Nắng vàng lâu lắm về thăm
Mìnhơi thức dậy (kẻo) xuân tàn đến nơi
%d