Hồi sinh

HỒI SINH
6 giò chiều, điện thoại reng
Cầm lên nghe mà tim hồi hộp
Những điều chờ đợi qua cú phone này
Sau một năm, trận bão
Lymphedema
đánh xuống
kết quả có rồi
Ba có tin vui
Ôi tin vui
Sau một năm những đứa con thám kích
Đã đến được mục tiêu
Sau một năm với 6 đứa con giai phẩm được ra đời
giữa lúc bạn bè cầu nguyện hay khuyên lơn mi hãy bỏ cuộc, hưởng gìa đi
Sau một năm ta phải chống chọi khi trơ trọi lẽ loi
trong căn nhà đặt toàn camera
thảm thiết tiếng rống của con heo nửa đêm bị tròng cổ
Cám ơn những thuốc hồi sinh với ống kim chích vào chest port for chemotherapy
Để hôm nay ta còn hít vào bầu dưởng khi khi mở cánh cửa trung tâm cancer
Lái xe không bằng lái
kéo xuống của kính bên hông
bóp còi, khoác tay, vui cùng mọi người
trên đường vui xa lộ
Trên đường vui của một kẻ được phục sinh
Và không bao giò quên em
đã cho anh đúa con
thay em tiếp sức giữ gìn anh khi em khổ nạn
%d bloggers like this: