Phiến đá sầu

PHIẾN ĐÁ SẦU
Những ngày qua tôi hay nghe bài Phiến Đá Sầu của Diệu Hương. NHạc hay, ý mới.. Nó ít nhiều thay mặt nói dùm cái tâm trạng của những kẻ đau khổ vì tình yêu…
Tôi đã có một thời si dại ấy.
Nhưng sau khi vào quân đội, thì phiến đá không còn là phiến đá sầu mà là phiến đá bồ tát, để cuối cùng, vượt trên những sự cám ơn, là:
-Hòn đá ân nhân:
Nếu có phép mầu gì anh ước được bay về
Lên lại ngọn đồi Kỳ Sơn tìm hòn đá tảng
Anh sẽ đứng thật nghiêm và chào tay kính cẩn
Cám ơn vô cùng một hòn đá ân nhân
Chác em sẽ cau mày:
– đá đâu phải là người sao lại bảo ân nhân ?
Vậy thì anh hỏi em:
– có người nào giúp anh thoát nạn ?
Em có bao giờ thấy một người nào chắn đạn ?
Em có bao giờ nhìn những khói đá bốc lên
Và những tia lửa hồng tức tối xẹt cuồng điên
khi trăm ngàn đầu đạn tiểu liên, trung liên, đại liên
cuồng điêmđâm vào hồng tâm thân thể đá ?
Và bây giờ anh cũng mong được làm phiến đá
Chỉ để chai lì với những bọt sủi niềm đau !
Bởi đá sinh ra không phải để đá sầu
Mà chai cứng, sau một lần phún thạch !
%d bloggers like this: