Xuất viện (bis)

XUẤT VIỆN
Anh rời bệnh viện chiều nay
Anh rời, da thịt tím bầm dấu kim
Anh rời, máu lạ cứu sinh
Có đêm nói sảng có ngày hôn mê
Không sao, dù lắm ê chề
Trái tim thứ sáu vẫn về với em…
%d bloggers like this: