Thứ sáu quăng hết trừ,

hôm nay tôi đến thăm mình
Nhẹ hơn lần trước từ hồn đến thân
Walker bỏ, chiếc gậy quăng
Ung thư ? thì cũng lặn vào hoàng hôn
Quăng đi hết, trừ cái vung
Trên đầu nấu nghĩa nấu tình nấu thơ…
%d bloggers like this: