Vĩnh Biệt Đặng Tiến (1940 – 1923)

Tên thật: Đặng Tiến. Bút hiệu thỉnh thoảng dùng: Nam Chi Sinh ngày 30-3-1940 tại làng An Trạch, huyện Hòa Vang (nay thuộc thành phố Đà Nẵng). Nhân viên ngoại giao tại Thụy Sĩ từ năm 1966. Năm 1968 từ nhiệm và sang định cư tại Pháp. Dạy  tiếng Việt và văn chương Việt Nam tại Đại học Paris 7, Denis Diderot đến năm về hưu (2005).
Khởi viết đầu thập niên 1960 trên các tạp chí Mai,Tin Sách,Văn, Bách Khoa v.v.. Ở hải ngoại, cọng tác với các tạp chí Văn, Hợp Lưu, Văn Học, Thư Quán Bản thảo, Thế Kỹ 21, Tạp chí Thơ  (Hoa Kỳ), Diễn Đàn, Thông  Luận, Đoàn Kết (Pháp) và một số Trang Mạng  như như Talawas.org. Diendan.com v.v…Từng cọng tác với đài BBC (Luân Đôn) một thời gian.

 

Tác phẩm đã xuất bản: Vũ Trụ Thơ, nxb Giao Điểm, Saigon 1972

Vũ trụ Thơ I (Thư Ấn Quán  tái bản nhiều lần – Chỉ tặng, không bán)
|
Vũ Trụ Thơ II (Thư Ấn Quán xuất  bản  2008 và tái bản nhiều lần- Chỉ tặng, không bán)